#Sever 1#Sever 2
Nghề phụ kiếm tiền của em y tá múp rụp

Nghề phụ kiếm tiền của em y tá múp rụp

Nội dung phim

Nghề bác sĩ là hái ra tiền thật đấy. Nhưng nghề y tá thì hoàn toàn trái ngược. Đã vất vả thì chớ, lương lại ba cọc ba đồng. Đến ăn uống còn chẳng thoải mái nữa là chuyện mua sắm. Vì lẽ đó, cô y tá trẻ Ngọc Trinh mới làm thêm cái nghề phụ thứ hai. Mà cái nghề này giúp cho Ngọc Trinh kiếm khá là nhiều tiền của. Ngọc Trinh thường nhắm vào các vị đại gia mới nổi. Những người đàn ông nhiều tiền mà chẳng ưa vợ con. Cô sẽ đến bên, quyến rũ họ, và lấy đi tiền trong ví của họ. Lúc này, Ngọc Trinh đang ở bên một người đàn ông như thế. Vợ ông ta vừa mới ra ngoài cái là…

Diễn viên tham gia phim

N/A